Storehaugen Sogndal 1985

Weefsel, linnen, wol 18 x 14