Jotunheimen 1976

Weefsel, linnen, sisal, wol
110 x 140